Co oznaczają symbole na opakowaniach produktów?

image

Symbole znajdują się na wszystkich opakowaniach produktów dostępnych na rynku. Nie każdy jednak potrafi odczytać znajdujący się w nich przekaz. Niektóre oznaczenia informują o tym, w jaki sposób postępować z pustym opakowaniem, a inne mogą informować o szkodliwości substancji obecnych w danym produkcie. Niektóre są niezwykle ważne, a inne jedynie przypominają o kwestiach właściwie oczywistych. Warto zapoznać się zwłaszcza z najpopularniejszymi symbolami.

Symbole na opakowaniach i ich znaczenie

Prawidłowe oznakowanie opakowań jest niezwykle ważne. Najczęściej pojawiające się symbole na opakowaniach to:

Symbol dwóch strzałek skierowanych w przeciwne strony oznacza to, że istnieje możliwość ponownego wykorzystania opakowania. Można go znaleźć między innymi na butelkach ze szkła, beczkach, pudełkach, puszkach czy kanistrach. Takie opakowanie jest więc przyjazne środowisku i nie stanowi odpadu.

Symbol przekreślonego pojemniku dotyczy zwłaszcza sprzęty elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że danych produktów nie wolno wyrzucać razem ze wszystkimi pozostałymi odpadami. Mowa tutaj przede wszystkim o lodówkach, pralkach, kuchenkach, zmywarkach, jak i odkurzaczach, zegarach, wagach, żelazkach tosterach itp. Elektroodpady to również sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny i sprzęt oświetleniowy. Zalicza się do niego także narzędzia elektroniczne, elektryczne, zabawki i sprzęt sportowy.

Wstążka z listkiem to symbol znajdujący się na opakowaniach, które są w pełni biodegradowalne. Oznacza to, że rozkładają się w trakcie kompostowania i nie generują do środowiska szkodliwych substancji.

Symbol zielonych strzałek oznacza opakowanie podlegające recyklingowi, o ile trafi ono do prawidłowego pojemnika na śmieci. Czasem pomiędzy strzałkami znajduje się liczna określająca to, w ilu procentach dane opakowani składa się z surowców uzyskanych z recyklingu. Taki symbol umieszczany jest na opakowaniach aluminiowych, kartonowych i  tworzyw sztucznych.

Symbol informujący o tym, że opakowanie jest zrobione z aluminium, czyli surowca podlegającemu recyklingowi. Takie opakowania są wielokrotni przetwarzane, a symbol aluminium znajduje się zwłaszcza na puszkach i niekiedy na folii spożywczej.

Oznaczenia informujące o rodzajach plastiku

  • PET/PETE- politereflatan etylenu, czyli najczęściej używane tworzywo do produkcji plastikowych butelek, naczyń jednorazowych o wszelkich włókien sztucznych.
  • HDPE- polietylen wysokiej gęstości, wykorzystywany do produkcji folii do pakowania żywności, pojemników, markerów, zmywaczy do paznokci, toników, nart, rur czy żagli.
  • V/PVC- polichlorek winylu stosowany do wytwarzani folii do pakowania żywności, stolarki okiennej, strzykawek, cewników, wykładzin podłogowych czy elektroizolacji.
  • LDPE- polietylen niskiej jakości znajdujący zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i branży spożywczej.
  • PP- polipropylen wielokrotnego użytku wykorzystywany głównie do wytwarzania opakowań do żywności.
  • PS- polistyren, czyli styropian.
  • INNE/OTHER- czyli tworzywa inne

Dowiedz się więcej na temat oznakowania opakowań substancji chemicznych na stronie https://consultchem.pl/oznakowanie-opakowan.html

Oznaczenie substancji chemicznych

Oznaczenia na środkach chemicznych

Na produktach chemicznych znajdują się piktogramy, które określają rodzaj zagrożenia wynikającego z nieprawidłowej eksploatacji danej substancji.

Symbole te oznaczają gazy pod ciśnieniem, substancje wybuchowe, łatwopalne, utleniające oraz żrące.

Są to ostrzeżenia o niebezpiecznym dla zdrowia działaniu substancji po wdychaniu, kontakcie ze skórą czy jej połknięciu. Mówią o tym, że dany produkt działa rakotwórczo, żrąco, drażniąco czy uczulająco.

Symbole te oznaczają zagrożenie dla środowiska, gdyż składniki danych produktów mogą odkładać się w wodzie czy ziemi.

Oznakowanie opakowań i regulacje - baza wiedzy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawa przedsiębiorców każdy przedsiębiorca, który wprowadza towar do obrotu na terenie naszego kraju, na opakowaniu tudzież etykiecie musi umieścić informacje:

  • o producencie, a w przypadku kiedy ma on siedzibę poza Unią Europejską i nie należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu to niezbędne jest wskazanie kraju, w którym znajduje się jego siedziba,
  • pozwalające na identyfikację produktu, chyba że jego przeznaczenie jest oczywiste.

O tych zasadach muszą pamiętać wszyscy producenci, który chcą wprowadzić swoje towary na rynek Polski. Jeśli chodzi o ustawy regulujące działalność danych branż, znajdują się w nich dokładne informacje o tym, jakie dane muszą być obecne na opakowaniu czy etykiecie produktu. Co ważne, oznakowanie opakowań musi być czytelne, można wykorzystywać etykiety czy znaki firmowe. Zasady oznakowania opakować zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP wymagają większej ilości miejsca na etykiecie, w porównaniu do wymaganej etykiety produktu na podstawie dyrektyw DSD i DPD.