Baza danych SCIP dostępna publicznie do testowania

image

W dniu 17 lutego 2020 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła, że prototyp bazy danych substancji wzbudzających obawy w wyrobach jako takich lub w przedmiotach złożonych (produktach) (SCIP) został udostępniony do powszechnego użytku. Faza testowa zapewnia firmom możliwość przesyłania danych testowych i przekazywania ECHA informacji zwrotnych na temat procesu rozwoju. Baza danych została utworzona na mocy dyrektywy ramowej Unii Europejskiej (UE) w sprawie odpadów (WFD) (2018/851).

Udostępnione środowisko służy jedynie do testowania podstawowej funkcjonalności, a harmonogram wdrożenia ostatecznej wersji bazy danych pozostaje niezmieniony. W związku z tym wszystkie dane testowe zostaną usunięte w październiku 2020 r., co pozwoli firmom przygotować i zweryfikować dane przed złożeniem wniosków od 5 stycznia 2021 r.


Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących raportowania w bazie danych SCIP, pobierz nasz przegląd, Zrozumienie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów i bazy danych SCIP.


Aby zapewnić informacje zwrotne i sugestie, które mogą umożliwić ECHA opracowanie ulepszeń do ostatecznej wersji bazy danych SCIP w październiku 2020 r., Assent Compliance jest aktywnym uczestnikiem grupy użytkowników SCIP IT. Assent jest nadal zaangażowany w rozwój funkcjonalności system-do-systemu, która będzie wykorzystywana do cyfrowego przesyłania danych z platform stron trzecich do bazy danych, a także w proces rozwoju istniejących standardów wymiany danych, takich jak IPC-1752B, IPC-1754 i IEC 62474.

Jak Assent może pomóc

Oprogramowanie Assent automatyzuje zarządzanie danymi łańcucha dostaw, umożliwiając firmom bardziej efektywne spełnianie wymagań dotyczących raportowania bazy danych SCIP. Platforma zgodności Assent wykorzystuje oparte na przepływie pracy, programowe podejście do zaangażowania łańcucha dostaw, identyfikacji artykułów zawierających SVHC oraz pobierania zarówno wymaganych, jak i opcjonalnych danych SCIP.

Dostęp zarówno do wymaganych, jak i opcjonalnych danych wspiera ulepszone raportowanie i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Platforma integruje się, aby zapewnić firmom realną zewnętrzną opcję składania wniosków. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Assent może pomóc Twojej firmie, skontaktuj się z nami już dziś.