Assent czempionuje przejrzystość i zrównoważony rozwój w Raporcie CSR 2019

image

W miarę jak klienci stają się coraz bardziej świadomi warunków, w jakich pozyskiwane i wytwarzane są produkty, rośnie wartość etycznych praktyk biznesowych. Liderzy branży, organizacje pozarządowe (NGO) i rządy na całym świecie uznały potrzebę wdrożenia przez firmy uniwersalnych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z tym CSR stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania firm z wielu branż, w tym Assent Compliance.

Assent poważnie traktuje możliwość budowania etycznego i przejrzystego biznesu i dzięki temu stał się liderem w programowaniu CSR. Wysiłki te zostały przedstawione w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy Assent na rok 2019: Building a Culture of Transparency.

Poniższa infografika podkreśla kamienie milowe w podróży firmy Assent w kierunku budowania odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu i kultury przejrzystości, która osiągnęła zaawansowany status w programie United Nations Global Compact.

Rozwiązanie Assent do zarządzania danymi w łańcuchu dostaw umożliwia firmom zbieranie, walidację i zarządzanie danymi związanymi z CSR od swoich dostawców oraz uzyskiwanie użytecznych informacji, które można wykorzystać do identyfikacji i ograniczania ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej o Platformie Zgodności Assent lub o naszej ekspertyzie regulacyjnej, skontaktuj się z nami już dziś.