Europa zakazuje stosowania chlorowcowanych środków zmniejszających palność w plastikowych obudowach i monitorach

image

W dniu 1 października 2019 r. Unia Europejska (UE) przyjęła rozporządzenie (UE) 2019/2021, pakiet wymogów dotyczących ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych. Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 1275/2008 - określające wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia - oraz uchyla rozporządzenie Komisji (WE) 642/2009 - określające wymogi dotyczące ekoprojektu dla telewizorów.

W ramach tego nowego pakietu wymogów 1 marca 2021 r. wejdzie w życie zakaz stosowania halogenowanych środków zmniejszających palność w plastikowych obudowach i podstawkach wyświetlaczy elektronicznych. Będzie to miało wpływ na wszystkich producentów wyświetlaczy elektronicznych na jednolitym rynku UE, w tym producentów telewizorów, monitorów komputerowych i wyświetlaczy digital signage, niezależnie od miejsca ich produkcji.

Rozporządzenie wprowadza również nowe wymagania dotyczące efektywności materiałowej i etykietowania. Po upływie marcowego terminu na etykietach wyświetlaczy elektronicznych musi znaleźć się informacja, czy dany produkt zawiera określone substancje niebezpieczne, w tym nowe logo "cadmium inside" i "cadmium-free".

Aby wprowadzić te zmiany przed terminem, dostawcy producentów wyświetlaczy elektronicznych muszą zostać poinformowani jak najwcześniej, tak aby mieli wystarczająco dużo czasu na zebranie wymaganych informacji i wprowadzenie niezbędnych zmian w składzie swoich części. Międzynarodowi dostawcy również będą potrzebowali wcześniejszego ostrzeżenia, aby mieć pewność, że produkty niezgodne z przepisami nie zostaną wysłane do UE w terminie lub po jego upływie.

Produkty, które zostaną wyłączone z rozporządzenia, to m.in:

  • Wszelkie wyświetlacze elektroniczne o powierzchni ekranu mniejszej lub równej 100 centymetrów kwadratowych.
  • Projektory.
  • Systemy wideokonferencyjne typu "wszystko w jednym".
  • Wyświetlacze medyczne.
  • Zestawy słuchawkowe do wirtualnej rzeczywistości.
  • Sprzęt wojskowy.
  • Inny sprzęt wyłączony z dyrektywy UE o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS).

Jak Assent może pomóc

Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie Assent Compliance do zarządzania danymi w łańcuchu dostaw umożliwia firmom śledzenie obecności substancji kontrolowanych, takich jak halogenowane środki zmniejszające palność, w produktach. Wykorzystując rozwiązanie Assent do pełnego ujawniania informacji o materiałach, firmy mogą usprawnić gromadzenie danych o składzie produktów i mieć łatwy dostęp do informacji, których potrzebują, aby dostosować się do zmian w przepisach.

Aby dowiedzieć się, jak nasze kompleksowe rozwiązanie może usprawnić procesy gromadzenia danych i raportowania w łańcuchu dostaw, skontaktuj się z nami już dziś.