Dystrybutorzy z UE objęci zakresem SCIP

image

W miarę jak zbliża się termin 5 stycznia 2021 r. na złożenie danych do bazy danych substancji wzbudzających obawy w wyrobach, jako takich lub w przedmiotach złożonych (Products) (SCIP), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stale zwiększa przejrzystość wymagań Ramowej Dyrektywy Odpadowej Unii Europejskiej (RDW). Jedna z ostatnich aktualizacji objęła dystrybutorów bazą danych SCIP i nałożyła na nich obowiązek przekazywania danych dotyczących produktów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

Uproszczone zgłoszenie SCIP

Uproszczone zgłoszenie SCIP (SSN) jest procesem skierowanym do dystrybutorów. SSN ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy otrzymany artykuł lub przedmiot złożony nie jest w żaden sposób zmieniany przed jego dystrybucją, wymaga od dystrybutorów złożenia zgłoszenia z powołaniem się na dane przedstawione przez ich dostawcę. Mimo że nie jest wymagana dokumentacja, dystrybutor musi połączyć się ze zgłoszeniem przekazanym przez dostawcę. Można tego dokonać poprzez ręczny proces wypisywania i importowania danych między dostawcą a dystrybutorem za pośrednictwem portalu ECHA SCIP lub w sposób zautomatyzowany, wykorzystując połączenie system-system.


Dowiedz się, czy spełniasz wymagania dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów, korzystając z naszego przewodnika po zakresie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów.


Wpływ wprowadzenia SSN na dystrybutorów

W przeszłości nie było niczym niezwykłym, że dystrybutorzy byli zwolnieni z obowiązku przestrzegania wielu przepisów, o ile nie wprowadzali żadnych zmian w produktach, którymi się zajmowali. Zobowiązanie dystrybutorów przez ECHA do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów wprowadza ich w zakres bazy danych SCIP i wprowadza wymagania, których firmy muszą przestrzegać, aby utrzymać dostęp do rynku i uniknąć kar.

Aby zachować zgodność z Dyrektywą Ramową UE, dystrybutorzy będą potrzebowali dodatkowych procesów, aby zgłaszać artykuły SCIP pod odpowiednimi podmiotami prawnymi i dostarczać pokwitowania wskazujące nowe numery SCIP. Assent nie tylko zapewnia wsparcie i fachową wiedzę w zakresie przepisów prawnych, aby pomóc w spełnieniu tych wymogów, ale także przygotował szereg bezpłatnych materiałów, z których można skorzystać, aby się z nimi zapoznać.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub odwiedź Centrum Rejestracji SCIP.