Nowa norma ISO 14051 dla rachunkowości zarządzania środowiskowego

image

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest odpowiedzialna za opracowanie standardu przemysłowego certyfikacji zarządzania środowiskowego - normy ISO 14001. Wygląda na to, że obecnie ISO skupiło swoją uwagę na wyjściu poza zarządzanie środowiskowe i zaczęło koncentrować się na normach mających na celu poprawę zrównoważonego rozwoju. Najnowsza norma ISO 14051:2011, znana również jako Rachunek Kosztów Przepływu Materiałów, ma na celu skłonienie firm do większej odpowiedzialności za odpady, które generują w wyniku wykorzystania materiałów. Firmy powinny zwracać uwagę na tego rodzaju standardy nie tylko ze względu na ich wpływ na środowisko, ale również ze względu na ich rzeczywisty wpływ finansowy, jak wyjaśnia strona internetowa www.iso.org...

Nowy standard dla środowiskowej rachunkowości zarządczej

"Jak zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko?

Nowa norma ISO właśnie to robi, pomagając firmom obniżyć koszty związane z odpadami i emisjami oraz poprawiając ich wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Norma ISO 14051:2011, Zarządzanie środowiskowe - Rachunek kosztów przepływu materiałów - Ramy ogólne, pomaga organizacjom lepiej zrozumieć środowiskowe i finansowe konsekwencje ich praktyk w zakresie wykorzystania materiałów i energii, tak aby mogły one zidentyfikować możliwości poprawy.

Norma ISO 14051:2011 ustanawia system informacji zarządczej zwany Rachunkiem Kosztów Przepływu Materiałów (MFCA), który może być stosowany do śledzenia i kwantyfikacji przepływów i zapasów materiałów wejściowych i wyjściowych w organizacji. System pomaga zidentyfikować praktyki związane z wykorzystaniem materiałów i energii oraz zrozumieć je w kategoriach kosztowych i fizycznych. Informacje te mogą być następnie wykorzystane do zmniejszenia strat i zwiększenia zysków.

Prof. Katsuhiko Kokubu, Convenor grupy roboczej, która opracowała normę mówi: "Wiele organizacji nie jest świadomych pełnego zakresu kosztów swoich strat materiałowych, ponieważ dane te są często trudne do uzyskania z konwencjonalnych systemów informacyjnych, księgowych i zarządzania środowiskiem. MFCA dostarcza tak precyzyjnych i jasnych danych, że może motywować kierownictwo do zwiększania wydajności materiałowej i znacznej redukcji niepotrzebnych odpadów o wiele skuteczniej niż za pomocą konwencjonalnych środków."

Więcej na: http://chemicznasubstancja.pl

Czy po wprowadzeniu nowego standardu, firmy i branże, które wiedzą, że mogą zyskać znaczne sumy pieniędzy dzięki ograniczeniu ilości odpadów, zaczną wdrażać ten standard jako odznakę honoru? Czy też będą postrzegać go jako środek do wprowadzenia właściwej, znormalizowanej struktury księgowej zarządzania środowiskiem w celu uzyskania rzeczywistych oszczędności finansowych?