ISO 50001: Norma zarządzania energią

image

Zarządzanie zużyciem energii jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonego biznesu. Dotyczy to zarówno dużych firm, jak i małych zakładów. Jednak do tej pory nie istniała ustandaryzowana metodologia pomiaru zużycia energii w poszczególnych procesach i powiązania tego z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju...

Przedstawiamy najnowszy (i pierwszy) system Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w zakresie zarządzania energią: ISO 50001.

Norma ISO 50001 [PDF] została po raz pierwszy opublikowana w 2011 roku i obecnie zaczyna być popularna wśród największych międzynarodowych producentów. Ma on na celu pomóc w dokładnym zarządzaniu zużyciem energii w procesach, aby zidentyfikować słabe ogniwa w łańcuchu energetycznym i określić możliwości zaoszczędzenia pieniędzy lub wprowadzenia usprawnień.

Chociaż potencjalne oszczędności energii i kosztów będą różne dla każdej firmy, ISO oczekuje, że jeśli zostanie prawidłowo wdrożona, nowa norma ISO 50001 zapewni wielu firmom znaczne oszczędności.

Nowa norma zarządzania energią ma podobną strukturę do normy ISO 14001. Obie opierają się na systemie ISO PLAN-DO-CHECK-ACT, który tworzy cykl ciągłego doskonalenia. Oznacza to, że zawsze będą Państwo poszukiwać sposobów na poprawę wykorzystania energii i ciągłe obniżanie kosztów operacyjnych. 

Dowiedz się więcej na: http://chemiadoczyszczenia.pl

Cykl ISO 50001

Podobnie jak norma ISO 14001, ISO 50001 powinna obejmować wszystkie szczeble przedsiębiorstwa, w tym specjalistów ds. ochrony środowiska, kadrę kierowniczą oraz osoby zaangażowane w codzienne procesy produkcyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawy struktury ISO 50001:

PLAN

  • Dokonaj przeglądu energetycznego i ustal poziom bazowy dla zużycia energii.
  • Ustalenie celów i zadań, które chcesz osiągnąć w zakresie zużycia energii.
  • Opracowanie planów działania w celu wykorzystania możliwości energetycznych.
  • Zdefiniuj wskaźniki wydajności energetycznej (EnPI).

DO

  • Deleguj zadania do odpowiednich członków zespołu.
  • Wdrażaj plany działania stworzone w fazie planowania.

CHECK

  • Monitoruj procesy i mierz zużycie energii.
  • Sprawdź wyniki w odniesieniu do ustalonych celów i zadań.
  • Raportuj i informuj o wynikach (szczególnie kluczowych decydentów).

DZIAŁAJ

Jeśli osiągnąłeś swoje cele, ustal i opracuj nowe, aby stale się doskonalić. Jeśli nie osiągnąłeś swoich celów, ustal dlaczego i podejmij działania, aby rozwiązać problemy.

Przeczytaj więcej o cyklu ciągłego doskonalenia ISO.

ISO 50001 i zrównoważony rozwój

Wdrożenie ISO 50001 to nie tylko doskonały sposób na obniżenie kosztów operacyjnych, ale również doskonały sposób na przyczynienie się do realizacji ogólnego planu zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Żaden naprawdę udany plan zrównoważonego rozwoju nie jest kompletny bez szczegółowego elementu redukcji zużycia energii, w tym wprowadzenia kluczowych wskaźników efektywności środowiskowej i energetycznej (KPI).

Wykorzystanie ISO 50001 pomoże Ci najlepiej zaplanować maksymalizację odnawialnych źródeł energii lub znalezienie bardziej energooszczędnego sprzętu do realizacji tych samych zadań. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do wprowadzenia tych zmian, stosowanie ISO 50001 dostarczy Ci konkretnych danych na temat zużycia energii, które będą doskonałym materiałem do raportów zrównoważonego rozwoju i przydadzą się w procesie podejmowania decyzji.

ISO 50001 może mieć również ogromny wpływ na emisję gazów cieplarnianych (GHG), jeśli zastosujesz ją w celu zmniejszenia ogólnego zużycia energii lub przestawienia się na bardziej odnawialne źródła energii. Będziecie Państwo w stanie zredukować ilość gazów cieplarnianych związanych z dostawcami energii, co może mieć duże znaczenie w przypadku raportowania śladu węglowego, zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego.

Ponadto, ISO 50001 pomaga również w zarządzaniu zużyciem energii w całym łańcuchu dostaw. Stworzenie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przekształcenia firmy w bardziej zrównoważone przedsiębiorstwo.

Certyfikacja ISO 50001

Podobnie jak w przypadku wielu norm ISO, certyfikacja nie jest konieczna do uzyskania wszystkich korzyści wynikających z wdrożenia ISO 50001. Jednakże uzyskanie certyfikatu z pomocą profesjonalnej organizacji certyfikującej prawdopodobnie zwiększy szybkość i łatwość, z jaką będą Państwo mogli dostrzec te korzyści.

Łatwiej będzie Państwu również zarządzać zużyciem energii, jeśli będą Państwo dysponować systemem automatycznego monitorowania zużycia energii w każdym procesie. Posiadanie dobrego EMS (systemu zarządzania środowiskowego) lub ISO 14001 pomoże Państwu w uzyskaniu danych potrzebnych do ISO 50001.

Obecnie DEKRA jest najbardziej znaną organizacją odpowiedzialną za certyfikację ISO 50001. Ponieważ ISO 50001 jest nowym standardem, oczekuje się, że liczba producentów wdrażających ISO 50001 i agencji certyfikujących wkrótce wzrośnie.

Jeśli planują Państwo zostać liderem zrównoważonego rozwoju, być może nadszedł czas, aby rozważyć certyfikację ISO 50001 w celu zarządzania elementem zużycia energii w ramach Państwa ogólnych wysiłków.

 

Image credit: Lydia shiningbrightly