Blog

Nie pomijaj łatwych zwycięstw w planowaniu zrównoważonego rozwoju

Prawdopodobnie ciągle powtarzano Ci, że zrównoważony rozwój jest kwestią długoterminową i że być może...

Substancje chemiczne w miejscu pracy: Etykieta GHS

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), opracowany przez Organizację...

7 technik, które doprowadzają naukowców do szału, dotyczących znakowania próbek

Każdy, w pewnym momencie swojej kariery naukowej, zetknął się z techniką, która jest o wiele trudniejsza niż...

7 wskazówek, które pomogą obniżyć koszty etykiet

Niezależnie od tego, czy pracujesz w małym uniwersyteckim laboratorium badawczym, czy w dużej firmie...

Znaczenie etykietowania w badaniach klinicznych

Postępująca globalizacja badań klinicznych stworzyła nowy zestaw wyzwań strategicznych, administracyjnych i...

Co to jest UFI i czy spełniasz wymagania?

Unikalny identyfikator receptury (UFI) to 16-znakowy kod alfanumeryczny, który będzie wymagany na etykiecie...