Co to jest UFI i czy spełniasz wymagania?

image

Unikalny identyfikator receptury (UFI) to 16-znakowy kod alfanumeryczny, który będzie wymagany na etykiecie produktów zawierających niebezpieczną mieszaninę. Oprócz umieszczenia UFI na etykiecie, wymagane jest również przekazywanie informacji o mieszaninie i powiązanych produktach do ośrodków zatruć.

Informacje będą obejmować takie szczegóły jak nazwa handlowa, skład, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacje toksykologiczne. Celem UFI jest ustanowienie jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami, które przekazujesz do ośrodka zatruć, a produktem, który wprowadzasz na rynek. Warunkiem nadania UFI jest to, że wszystkie produkty oznakowane i zgłoszone z tym samym UFI muszą mieć ten sam skład mieszaniny.

Unikalny identyfikator receptury oraz inne informacje, które podajesz, będą wykorzystywane przez ośrodki zatruć w przypadku wezwania pomocy. UFI może być odczytany operatorowi centrum zatruć bezpośrednio z etykiety produktu, oprócz nazwy handlowej, w celu dokładnej identyfikacji produktu, którego dotyczy zdarzenie. Umożliwi to lepszą i bardziej adekwatną reakcję medyczną oraz ograniczenie niepotrzebnego nadmiernego leczenia, które często jest podawane tylko po to, aby się zabezpieczyć.

dokument

Aby utworzyć Unikalny Identyfikator Receptury dla swojej mieszaniny, potrzebny jest numer VAT firmy (lub w szczególnych przypadkach "klucz firmy") oraz numer receptury specyficzny dla danej mieszaniny. Wprowadzenie tych dwóch numerów do internetowego narzędzia UFI Generator ECHA zapewni Ci Twój kod UFI. Numer VAT jest kluczowym elementem zapewniającym niepowtarzalność Twojego UFI, tak aby nie dochodziło do nakładania się UFI wygenerowanych przez różne przedsiębiorstwa.

Najprawdopodobniej Twoja firma używa już wewnętrznych kodów formularzy. Jeśli są one wyłącznie numeryczne - od 0 do 268 435 255 - można ich używać bezpośrednio w Generatorze UFI. W innych przypadkach, na przykład, gdy są one alfanumeryczne lub zawierają inne znaki, należy najpierw przypisać nowe numery receptur do swoich mieszanin, które są zgodne z wymaganym formatem. Istotne jest, aby nie używać ponownie tego samego numeru receptury przy użyciu tego samego numeru VAT, gdy mieszanki mają różny skład.

Generator UFI i podręcznik użytkownika można znaleźć na stronie internetowej ośrodków zatruć ECHA. Jeżeli zarządzasz dużym portfelem produktów, możesz chcieć opracować własny generator w systemie informatycznym swojej firmy w celu bardziej efektywnego masowego tworzenia UFI. W tym celu należy zapoznać się z podręcznikiem programisty UFI.